Dla Rodziców

Jesteśmy dla was

śpiew zhp
zuch
krzyż

Co to jest ZHP?

Związek Harcerstwa Polskiego jest największa polską organizacją harcerską. Powstała na zjeździe 1–2 listopada 1918 z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem, otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.

Misja ZHP

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

CZYM RÓŻNI SIĘ HARCERSTWO OD INNYCH ZAJĘĆ DODATKOWYCH?

Harcerstwo to przede wszystkim różnorodność. Każdy może zostać członkiem ZHP niezależnie od tego co potrafi, czym się interesuje, jaką ma sprawność fizyczną.
Łączymy to co oferują inne zajęcia dodatkowe. Każdy znajdzie coś dla siebie pośród szerokiego wachlarza zajęć oferowanych przez instruktorów harcerskich.
Dziecko będzie miało możliwość rejsu po morzu, odwiedzenia różnych zakątków świata, lotu ze spadochronem lub już trochę bardziej przyziemnie, będzie mógł wędrować po szczytach Tatr, hartując swój charakter.

KIM SĄ INSTRUKTORZY ZHP?

Związek Harcerstwa Polskiego zapewnia swoim członkom ciekawe, ale co najważniejsze – bezpieczne formy spędzania wolnego czasu. Przede wszystkim wszyscy instruktorzy, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą, są odpowiednio przeszkoleni. W całej organizacji panują jednakowe standardy kursów, które musi przejść każdy, kto podejmuje funkcję wychowawczą w ZHP. Poza tym, instruktor zobowiązany jest do zdobycia uprawnień państwowych, niezbędnych do organizacji szczególnych form aktywności, np. kierowników wypoczynku letniego, instruktorów żeglarstwa, wspinaczki itp.

KIEDY JEST NAJLEPSZY CZAS ABY ZACZĄĆ PRZYGODĘ HARCERSKĄ?

Zawsze!

Program wychowawczy dostosowany jest do wszystkich członków ZHP, uwzględniając ich potrzeby i możliwości. Harcerstwo dzieli się na poszczególne metodyki:

zuchy
(6-10 lat)

harcerzy (10-13 lat)

harcerzy starszych
(13-16lat)

wędrowników (16-21 lat)

oraz instruktorów, seniorów i członków starszyzny

JAK WSTĄPIĆ DO HARCERSTWA?

W rozpisce drużyn, które działają na terenie naszego hufca wybieramy drużynę, może to być taka która znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania lub drużyna o  specjalności, która nas interesuje

Potem kontaktujemy się z drużynowym (dane kontaktowe są podane w informacji o drużynie), który opowie w jaki sposób funkcjonuje drużyna i zaprosi na pierwszą zbiórkę

Struktura ZHP

przyda się podczas rozmowy z drużynowym

ILE TO KOSZTUJE?

Obozy harcerskie, to wyjazdy pełne wrażeń. Dopasowany do wieku program dostarcza mnóstwo zabawy i atrakcji. Czas jaki spędzą razem uczestnicy tej formy wypoczynku to zazwyczaj 14 dni. Przez ten czas dzieci stają się bardziej samodzielne i zaradne. Instruktorzy pracują z nimi przez cały rok, w związku z czym dobrze znają ich potrzeby. To zaleta rzadko spotykana wśród innych organizatorów wypoczynku. Przeważnie ceny obozów mieszczą się w granicach
od 700 zł do 1300 zł.

W trakcie roku harcerskiego organizowane są nocki, rajdy, biwaki – trwające kilka dni wyjazdy harcerskie. Zwiększają one możliwości na praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na zbiórkach i pozwalają uatrakcyjnić śródroczną pracę drużyny. Kosztują one zazwyczaj kilkadziesiąt złotych, w zależności od miejsca w jakim się odbywają.

Nie ma co długo zwlekać również z zakupem munduru. W składnicy ceny się wachają około 150 – 170 zł, ale też można zakupić używany mundur. W naszym hufcu, co jakiś czas są organizowane akcje o nazwie „harc exchange”, gdzie można również nabyć mundur. Nosząc mundur członek ZHP identyfikuje się z organizacją, do której przynależy. Reprezentując swoją drużynę, buduje wizerunek całego harcerstwa.

Na co są wykorzystywane? Na kursy, warsztaty, szkolenia, pomoce dydaktyczne dla drużyn oraz koszty administracyjne, na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych.

Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich. Wynoszą one 55 zł za kwartał.

SKŁADNICA HARCERSKA

Scroll to Top