Przejdź do treści

RODZIC

Najważniejsze informacje dla rodziców


Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.
CZYM RÓŻNI SIĘ HARCERSTWO OD INNYCH ZAJĘĆ DODATKOWYCH?

Harcerstwo to przede wszystkim różnorodność. Każdy może zostać członkiem ZHP niezależnie od tego co potrafi, czym się interesuje, jaką ma sprawność fizyczną. Łączymy to co oferują inne zajęcia dodatkowe. Każdy znajdzie coś dla siebie pośród szerokiego wachlarza zajęć oferowanych przez instruktorów harcerskich. Będzie miał możliwość rejsu po morzu, odwiedzenia różnych zakątków świata, lotu ze spadochronem lub już trochę bardziej przyziemnie, będzie mógł wędrować po szczytach Tatr, hartując swój charakter.


KIM SĄ INSTRUKTORZY ZHP?

Związek Harcerstwa Polskiego zapewnia swoim członkom ciekawe, ale co najważniejsze – bezpieczne formy spędzania wolnego czasu. Przede wszystkim wszyscy instruktorzy, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą, są odpowiednio przeszkoleni. W całej organizacji panują jednakowe standardy kursów, które musi przejść każdy, kto podejmuje funkcję wychowawczą w ZHP. Poza tym, instruktor zobowiązany jest do zdobycia uprawnień państwowych, niezbędnych do organizacji szczególnych form aktywności, np. kierowników wypoczynku letniego, instruktorów żeglarstwa, wspinaczki itp.


KIEDY JEST NAJLEPSZY CZAS ABY ZACZĄĆ PRZYGODĘ HARCERSKĄ?

Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Niemal każdy wiek jest dobry. Program wychowawczy zawsze dostosowany jest do wszystkich jego uczestników, uwzględniając ich potrzeby i możliwości. ZHP skupia:

  • zuchy (6-10 lat),
  • harcerzy (10-13 lat),
  • harcerzy starszych (13-16lat),
  • wędrowników (16-21 lat),
  • oraz instruktorów, seniorów i członków starszyzny.

Do każdej grupy wiekowej proponujemy dopasowany program.


JAK WSTĄPIĆ DO HARCERSTWA?

Na stronie hufca znajduje się rozpiska drużyn, które działają na terenie Hufca ZHP SUWAŁKI im. Tadeusza Lutostańskiego. Aby zacząć przygodę harcerską należy wybrać drużynę, może to być taka która znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania lub drużyna danej specjalności, skontaktować się z drużynowym, który opowie w jaki sposób funkcjonuje drużyna i zaprosi na pierwszą zbiórkę. Kontakt do drużynowego otrzymać można w siedzibie hufca.


ILE TO KOSZTUJE?

Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich. Wynoszą ona 120 zł rocznie. Na co są wykorzystywane? Na kursy, warsztaty, szkolenia, pomoce dydaktyczne dla drużyn oraz koszty administracyjne, na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych. Ważny dla każdego nowego zucha i harcerza będzie zakup munduru. Nie ma co z nim długo zwlekać. Nosząc go członek ZHP identyfikuje się z organizacją, do której przynależy. Reprezentując swoją drużynę, buduje wizerunek całego harcerstwa. Z dumą przyszywa nowe sprawności, oznacza stopnie. Wiele dla niego znaczy, że może pokazywać wszystkim swoje osiągnięcia. W trakcie roku harcerskiego organizowane są rajdy, biwaki – trwające kilka dni wyjazdy harcerskie. Zwiększają one możliwości na praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na zbiórkach i pozwalają uatrakcyjnić śródroczną pracę drużyny. Kosztują one zazwyczaj kilkadziesiąt złotych, w zależności od miejsca w jakim się odbywają. Obozy harcerskie, to wyjazdy pełne wrażeń. Dopasowany do wieku program dostarcza mnóstwo zabawy i atrakcji. Czas jaki spędzą razem uczestnicy tej formy wypoczynku to zazwyczaj 14 dni. Przez ten czas dzieci stają się bardziej samodzielne i zaradne. Instruktorzy pracują z nimi przez cały rok, w związku z czym dobrze znają ich potrzeby. To zaleta rzadko spotykana wśród innych organizatorów wypoczynku. Przeważnie ceny obozów mieszczą się w granicach od 700 zł do 1300 zł.


BAZA POTRZEBUJE POMOCY


SKŁADNICA HARCERSKA

W tym miejscu możemy zakupić mundur dla dziecka