Przejdź do treści

Składki


Uchwała nr 60/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 22 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej na 2021r. , a także zasad udzielania ulg i zwolnień…

  • I kwartał należy opłacić do 31 stycznia
  • II kwartał należy opłacić do 30 kwietnia
  • III kwartał należy opłacić do 31 lipca
  • IV kwartał należy opłacić do 31 października

HARCERZE obowiązani są wpłacać składki członkowskie do SWOICH DRUŻYNOWYCH do ostatniego dnia pierwszego miesiąca!

DRUŻYNOWI obowiązani są wpłacać składki członkowskie swoich jednostek do 5 dnia drugiego miesiąca!