Składki


Uchwała nr 60/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 22 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej na 2021r., a także zasad udzielania ulg i zwolnień…

  • I kwartał należy opłacić do 31 stycznia
  • II kwartał należy opłacić do 30 kwietnia
  • III kwartał należy opłacić do 31 lipca
  • IV kwartał należy opłacić do 31 października

HARCERZE obowiązani są wpłacać składki członkowskie do SWOICH DRUŻYNOWYCH do ostatniego dnia pierwszego miesiąca, kwotę 55 złoty.

DRUŻYNOWI obowiązani są wpłacać składki członkowskie swoich jednostek do 5 dnia drugiego miesiąca! 


Scroll to Top