Przejdź do treści

Komisja Stopni Instruktorskich


Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego, a ich celem jest kształtowanie instruktorów-wychowawców. Odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną, umiejętności wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodne z ideą stopnia. Uchwała
nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP  z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich.


Skład komisji:

hm. Lidia Żyniewicz – Przewodnicząca HSI

phm. Katarzyna Pietrzeniuk – zastępczyni przewodniczącej HKSI

phm. Kamil Sokołowski – sekretarz HKSI

hm. Agnieszka Fiedorczuk – Członkini HKSI

hm. Patrycja Brankiewicz – Członkini HKSI

hm. Marta Zapolska – Członkini HKSI

phm. Waldemar Burzyński- członek HKSI


Przed otwarciem lub zamknięciem stopnia należy zapoznać się z Regulamin pracy Komisji Stopni Instruktorskich ZHP Hufca Suwałki oraz Trybem otwierania i zamykania prób
na stopnie instruktorskie przed Komisją Stopni Instruktorskich Hufca Suwałki ZHP.


Adres e-mail HKSI: ksisuwalki@zhp.net.pl 


Terminy posiedzeń Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich na rok harcerski 2022/2023: 

17.09 

22.10 

19.11 

14.01 

18.02 

18.03 

15.04 

13.05 


Zachęcamy do otwierania prób na stopnie instruktorskie!