Przejdź do treści

Komisja Rewizyjna


Komisja Rewizyjna Hufca (KRH) to organ kontrolny w hufcu. Czuwa by działania komendy i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca (drużyny, zespoły, kręgi instruktorskie, szczepy) działały zgodnie ze statutem i obowiązującym prawem. KRH kontroluje działalność gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości.


Komisja Rewizyjna odpowiada przed Zjazdem Hufca czyli najwyższą władzą w hufcu.

Członkiem KRH może być instruktor ZHP a skład Komisji Rewizyjnej wybierany jest podczas Zjazdu Hufca


Skład Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Suwałki:

Przewodniczący – phm. Waldemar Burzyński

Zastępca Przewodniczącego – pwd. Bartosz Dołubizno

Sekretarz – pwd. Samuel Salamon