Leśne Stado

Jesteśmy szczepem puszczańskim, czyli tworzymy więź z lasem

W naszym szczepie działają 3 drużyny:

9 Puszczańska Gromada Zuchowa „Żywiołaki”

Wiek: 6-10 lat

Miejsce zbiórek: Miejsce Postoju Pojazdów – Leśnictwo Białorogi

Kontakt: drużynowa Magdalena Topolska tel. 608 859 286

9 Puszczańska Drużyna Harcerska „Sykamore”

Wiek: 10-13 lat

Miejsce zbiórek: Miejsce Postoju Pojazdów – Leśnictwo Białorogi

Kontakt: drużynowy Kacper Ronij tel. 797 699 205

Zastęp Starszoharcerski „Silvanus”

harcerze starsi 13-15 lat

Miejsce zbiórek: Miejsce Postoju Pojazdów – Leśnictwo Białorogi

Kontakt: drużynowy Kacper Ronij tel. 797 699 205

9 Puszczańska Drużyna Wędrownicza „Niech To Szlak!”

Wiek: 16+ 

Zbiórki są w formie nocek i odbywają się raz w miesiącu 

Kontakt: drużynowy Stanisław Chmielewski tel. 795 205 266

Scroll to Top