60 DELTA

Jesteśmy tajemniczy

W naszym środowisku działają 2 drużyny:

60 Suwalska Gromada Zuchowa „To Tajemnica”

Wiek: 6-10 lat

Miejsce zbiórek: Szkoła Podstawowa nr 7, Romualda Minkiewicza 50

Kontakt: drużynowy Cyprian Karol Dudek tel. 696 561 890

60 Suwalska Drużyna Harcerska „Arcanum”

Wiek: 10-16 lat

Miejsce zbiórek: Szkoła Podstawowa nr 7, Romualda Minkiewicza 50

Kontakt: drużynowa Patrycja Bernatowicz tel. 665 985 189

Scroll to Top