Przejdź do treści

6 SUWALSKI SZCZEP HARCERSKI „ZORZA”

6 Suwalski Szczep Harcerski „Zorza” powstał w 2009 roku z inicjatywy kadry 6 Suwalskiej Drużyny Harcerskiej „Polaris”. Pierwszymi drużynami zrzeszonymi w jego strukturach były 6 Suwalska Drużyna Harcerska „Polaris”, 6 Gromada Zuchowa „Przyjaciele” oraz 6 Suwalska Drużyna Wędrownicza „Wilki”. Szczep powstał w celu zachowania ciągłości wychowawczej. Został powołany rozkazem L3/2009 przez ówczesną komendantkę hufca ZHP Suwałki phm. Lidię Żyniewicz. Pierwszym komendantem szczepu został pwd Marcin Ruszewski. W styczniu 2019 szczep zakończył kampanię bohater i nosi imię Alfreda Lityńskiego

ŚRODOWISKO: Szczep działa na terenie SP 11. Zbiórki odbywają się w parafii pw. Bożego Ciała. Współpracujemy z dyrekcją szkoły, zakonem Franciszkanów, Muzeum Wigier oraz 3 LO.

Wstąp
w nasze
szeregi

6 Suwalski Szczep Harcerski „Zorza”
działa już nieprzerwanie od 14lat

6 Suwalska Gromada Zuchowa
„Przyjaciele”

6 Suwalska
Grunwaldzka Drużyna Harcerska
„Polaris”

6 Suwalska Drużyna Starszoharcerska
„Elementals”Śledź nas na bieżąco