Przejdź do treści

Zespół Zagraniczny Hufca


Zespół działa w składzie dwuosobowym:

hm. Krzysztof Masłowski – Przewodniczący

pwd Kinga Cuper – Wiceprzewodnicząca


W swojej działalności zespół koncentruje się na następujących działaniach i przedsięwzięciach:

  1. Nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami władz skautowych i harcerskich w Kownie, Mariampolu, Wilnie i innych miastach w celu nawiązania współpracy na poziomie między hufcowym, opracowywania i realizacji wspólnych projektów i wzajemnych wizyt.
  2. Bieżące opracowywanie listy zagranicznych jednostek chętnych do współpracy z drużynami hufca
  3. Propagowanie wśród jednostek kontaktów z rówieśnikami z drużyn skautowych i harcerskich za granicą.
  4. Wspomaganie jednostek w ewentualnej organizacji międzynarodowej wymiany harcerskiej
  5. Propagowanie wśród drużyn i instruktorów udziału w Ogólnoświatowym Wirtualnym Zlocie „JOTA-JOTI”
  6. Koordynacja hufcowej uroczystości Przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju na Litwę. Podejmowanie działań przygotowawczych w kontakcie z ZHPnL.
  7. Współpraca ze Związkiem Ukraińców w Suwałkach w zakresie ewentualnego uczestnictwa harcerzy w organizowanych przez nich imprezach oraz działań wolontariackich na rzecz mieszkających w Suwałkach Ukraińców i ich dzieci.