Przejdź do treści

Zespół Promocji i WizerunkuDo zadań Zespołu należą takie działania jak:


1. Tworzenie polityki promocyjnej w tym planu działania promocyjnego oraz współtworzenie całorocznego planu pracy zespołu.
2. Przygotowanie i koordynowanie kampanii 1% hufca.
3. Promowanie bazy hufca, w tym opracowywanie ulotek i informacji promujących HB „Garbaś”. 4. Stały kontakt z mediami – informowanie lokalnych mediów o bieżących wydarzeniach, pisanie artykułów prasowych i ich archiwizacja.
5.
Umieszczanie informacji o aktualnych wydarzeniach z harcerskiej działalności na stronie hufca i fanpage’u hufca.

Poza działalnością na rzecz hufca nasi członkowie aktywnie pracują także w swoich środowiskach (szczepach, drużynach) w obszarach promocji i wizerunku, wspierając je w tym zakresie


Nasz e-mail: grupapromocyjnahufca@grupy.zhp.net.pl