Przejdź do treści

Zespół Programowo-Metodyczny „Temperament”


Zespół programowo-metodyczny hufca Suwałki ma za zadanie organizować i wspierać działania programowe w naszym hufcu. Naszymi zadaniami są:

1. Wspomaganie działań programowych gromad i drużyn
2. Nadzór nad organizacją śródrocznych imprez Hufca
3. Wsparcie drużyn w tworzeniu rocznych Planów Pracy
4. Wsparcie metodyczne drużyn poprzez:

  • nadzór nad realizacją Planów Pracy
  • nadzór nad biwakami jednostek
  • tworzenie materiałów programowych
  • organizację roku tematycznego
  • udzielanie wskazówek dotyczących przesłanych Planów Pracy Drużyn
  • prowadzenie współzawodnictwa gromad i drużyn
  • wsparcie metodyczne kadry jednostek

5. Wsparcie w tworzeniu programów HALiZ

6. Nadzór nad materiałami programowymi Hufca


W razie jakichkolwiek pytań, pomysłów, sugestii, propozycji, uwag – jesteśmy otwarci! Działania programowe hufca, to nasza wspólna praca! Podejmij to wyzwanie razem z nami!


Nasz e-mail: zph.temperament@zhp.net.pl