Przejdź do treści

Zespół Kadry Kształczącej

Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego


Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego został powołany
rozkazem L.7/2017 z dn. 28.06.2017 r. Komendanta Hufca ZHP Suwałki pwd. Kamila Sokołowskiego
HR w składzie: phm. Agnieszka Jasielon-szef zespołu, hm. Agnieszka Fiedorczuk-członek,
phm. Błażej Górski-członek, phm. Lidia Żyniewicz-członek, pwd. Patrycja Jonio-członek.


Obecnie zespół działa w składzie:
hm. Agnieszka Jasielon (SOKK nr 712/2022)-szefowa zespołu
phm. Lidia Żyniewicz (BOKK nr 1422/2021)-członkini zespołu
phm. Karolina Miller (BOKK nr 1419/2021)- członkini zespołu
phm. Aleksandra Hanc (BOKK nr 1459/2021)- członkini zespołu
pwd. Anna Maria Gawlińska- członkini zespołu
hm. Patrycja Brankiewicz (SOKK nr 1079/2020)- członkini zespołu


Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej cyklicznie przeprowadza następujące formy kształceniowe:
KURS PRZYBOCZNYCH „EKSKALIBUR” – organizowany w czasie HALiZ, komendantka kursu
phm. Karolina Miller;
KURS PRZEWODNIKOWSKI „GRANATOWE SKRZYDŁA” – organizowany w czasie HALiZ (zazwyczaj
pierwszy tydzień ferii zimowych), komendantka kursu hm. Agnieszka Jasielon;
Kurs drużynowych „Konstelacja” – odbywa się w czasie HALiZ na terenie Chorągwi Białostockiej,
komendantka kursu hm. Agnieszka Jasielon;
Warsztaty „ZNAM i ROZUMIEM – nowy SIM” – organizowane dla przybocznych, drużynowych
i instruktorów przez członków HZKK;
Warsztaty opiekunów prób przewodnikowskich – organizowane w formie dostosowanej
do sytuacji w kraju przez członków HKSI oraz HZKK;
Hybrydowy 16. godzinny Kurs Pierwszej Pomocy – wykłady na platformie Teams oraz ćwiczenia
w siedzibie hufca (lub innym miejscu), organizowany przez hm. Agnieszkę Jasielon;
Warsztaty rękodzieła – organizowane w ramach zbiórek przez cały roknharcerski, zajęcia prowadzi
phm. Lidia Żyniewicz;
Warsztaty „Dobrze być sobą” – warsztaty dla instruktorów, drużynowych i przybocznych
na Harcerskiej Bazie „Garbaś” (lub innym miejscu), organizowane przez phm. Aleksandrę Hanc;
• „Osoby ze spektrum autyzmu w ZHP – warsztaty” – warsztaty organizowane na platformie Teams
lub stacjonarnie dla kadr PJO Hufca ZHP Suwałki, prowadzone przez phm. Karolinę Miller;


W KAŻDY OSTATNI CZWARTEK MIESIĄCA w siedzibie hufca, w godzinach wieczornych
(zazwyczaj godz. 19.00) odbywa się HERBATKA INSTRUKTORSKA – rozmowy z członkami HZKK
oraz HKSI.


Zespół jest w stałym kontakcie z komendantką BSI „LUMI”, aby konsultować organizację form
kształcenia i programy kursów. Ponadto hm. Agnieszka Jasielon jest instruktorką szkoły. Członkowie
HZKK doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kompetencje biorąc udział w chorągwianych
i ogólnopolskich formach kształcenia, takich jak konferencje, warsztaty, itp. lub prowadzenie zajęć
podczas chorągwianych kursów.


Zapraszamy w szeregi Kadry Kształcącej naszego hufca lub do współpracy z HZKK. Jak zdobyć Odznakę
Kadry Kształcącej? Odsyłamy do chorągwianej strony http://bialostocka.zhp.pl/category,987,1.html.


Kontakt:
zkk.suwalki@zhp.net.pl