Przejdź do treści

Zespół ds. pozyskiwania środków


Zespół ds. pozyskiwania środków hufca Suwałki ma za zadanie pozyskiwać fundusze na działania śródroczne dla hufca oraz jednostek podstawowych w naszym hufcu. Naszymi zadaniami są:

1. Pozyskiwanie środków na działalność śródroczną hufca.
2. Pomoc w pozyskiwaniu środków dla PJO
3. Wsparcie merytoryczne w pozyskiwaniu funduszy
4. Współpracę ze sponsorami oraz pozyskiwanie nowych sponsorów
5. Wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na działalność HBO „Garbaś


W razie jakichkolwiek pytań, pomysłów, sugestii, propozycji, uwag – jesteśmy otwarci! Pozyskiwanie środków dla hufca, to nasza wspólna praca! Podejmij to wyzwanie razem z nami!


Nasz e-mail: bartlomiej.mordas@zhp.net.pl