Hufiec ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego

Działamy nieprzerwanie już od ponad 100 lat

Obecnie w naszych szeregach zrzeszamy około 350 członków ZHP
z terenu Suwałk
i okolicznych gmin

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego i wszyscy członkowie hufca (od zucha po seniora) działają w stowarzyszeniu społecznie, na zasadach wolontariatu. 

Jesteśmy największą i najprężniej działającą organizacją, zrzeszającą dzieci i młodzież z całego regionu, wspierającą wychowawczą rolę szkół i rodzin.

Pracując z młodymi ludźmi pokazujemy im jako bardziej doświadczeni instruktorzy, czym jest patriotyzm, szacunek dla innych ludzi, zwierząt, przyrody; uczymy wrażliwości na problemy otaczającego świata, pokazujemy
kierunki rozwoju i działań.

Komenda hufca

(od lewej)
phm. Bartłomiej MORDAS – kwatermistrz,

phm. Katarzyna PIETRZENIUK – zastępczyni komendantki hufca ds. pracy z kadrą, 

phm. Karolina MILLER – zastępczyni komendantki hufca ds. promocji i wizerunku,
hm. Agnieszka JASIELON – komendantka hufca,

phm. Anna Maria GAWLIŃSKA – skarbniczka hufca,

phm. Karolina PUTRA – zastępczyni komendantki hufca ds. programowych, 

phm. Bartosz DOŁUBIZNO – zastępca komendantki hufca ds. organizacyjnych

SharePoint

wymagane konto w domenie zhp

Siedziba Hufca

Scroll to Top